Ενεργειακά παράγωγα: Αντιστάθμιση κινδύνων στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων με παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ενεργειακά παράγωγα: Αντιστάθμιση κινδύνων στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων με παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (EL)

Δερματάς, Βίκτωρ

aegean

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να παρέχει μια γενική εικόνα σχετικά με τη σημασία των τρόπων διαχείρισης κινδύνου και των ενεργειακών παραγώγων για τις εταιρείες ενέργειας. Ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα για να μελετήσουμε, επειδή οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την έκθεση τους στον κίνδυνο της μεταβλητότητας των τιμών. Η έρευνα που διεξάγεται σε αυτήν την διατριβή θα είναι προσανατολισμένη για να μπορέσουμε να μάθουμε πώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα δύνανται να διαχειρίζονται με τον κίνδυνο, και τα διαθέσιμα μέσα που έχουν για την αντιστάθμιση εναντίον τους. Ο στόχος θα είναι να δείξουμε τα οφέλη που η διαχείριση του κινδύνου μπορεί να παρέχει σε εταιρείες ενέργειας, και κάτω από ποιες συνθήκες, τα ενεργειακά παράγωγα μπορούν να είναι αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης.

masterThesis

Παράγωγα (EL)
Αγορές Ενέργειας (EL)
Αγορές Εμπορευμάτων (EL)
Trading strategies (EL)
Στρατηγικές Συναλλαγών (EL)
Risk compensation (EL)
Financial products (EL)
Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (EL)
Derivatives (EL)
Αντιστάθμιση Κινδύνου (EL)


2016-09-15


2017-11-28T12:36:47Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.