Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ (EL)

Κοντούδη, Μαρία

aegean

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ανάλυση του ρόλου της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, του τρόπου λειτουργίας της και των πρακτικών της για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η σύντομη παράθεση του ιστορικού ίδρυσης της και της οργανωτικής της διάρθρωσης καθώς και η γρήγορη ανασκόπηση της κρίσης για όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα δημιουργήσει μια πληρέστερη εικόνα για τον τρόπο που επέλεξε η ΕΚΤ να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή. Στη συνέχεια γίνεται μία σύγκριση με τις πρακτικές και την αντίδραση της Fed στη τρέχουσα κρίση, καθώς και μία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας που είχαν τα μέσα νομισματικής πολιτικής στο διάστημα αυτό. Παρόλα αυτά, πρέπει να επισημανθεί ότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλει κανείς συμπεράσματα για την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, καθώς απαιτείται το πέρας μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος προκειμένου να είμαστε σε θέση να κρίνουμε πλήρως την αποτελεσματικότητα της απέναντι στις συγκεκριμένες οικονομικές απαιτήσεις. Γίνεται εμφανές, ωστόσο από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας το γεγονός ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ ήταν πολύ επιφυλακτική σε σύγκριση με τις νομισματικές πολιτικές άλλων κεντρικών τραπεζών, αλλά φαίνεται να ήταν αρκετά αποτελεσματική, (διατηρώντας βέβαια τις επιφυλάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω). Σκοπός λοιπόν, της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των μέσων νομισματικής πολιτικής που πήρε η ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης και η αποσαφήνιση του τρόπου που λειτούργησαν μέσα στην οικονομία.

masterThesis

ΕΚΤ (EL)
European crisis (EL)
ECB (EL)
Ευρωπαϊκή κρίση (EL)
Monetary policy (EL)
Νομισματική πολιτική (EL)


2017


2017-12-01T13:10:55Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.