Μελέτη της συνάθροισης αρθρόποδων στο δάσος του Νέστου με την χρήση μηδενικών μοντέλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μελέτη της συνάθροισης αρθρόποδων στο δάσος του Νέστου με την χρήση μηδενικών μοντέλων (EL)

Πατσίδης, Κλεάνθης

aegean

Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μια μελέτη της συνάθροισης αρθρόποδων στο Δάσος του Νέστου με την χρήση μηδενικών μοντέλων. Η μελέτη της συνεμφάνισης των ειδών κατέχει κεντρική θέση στην Οικολογία Βιοκοινοτήτων από την εμφάνιση αυτής της ειδικότητας της επιστήμης της Οικολογίας. Μια βασική προσέγγιση της Οικολογίας Βιοκοινοτήτων εδράζεται στην υπόθεση ότι η σύνθεση των ειδών κάθε βιοκοινότητας διέπεται από ντετερμινιστικούς κανόνες βιοκοινοτικής συνάθροισης (Diamond 1975). Οι κανόνες αυτοί επιβεβαιώνουν την πεποίθηση ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών είναι υπεύθυνος για τα μορφώματα σχέσεων μεταξύ των ειδών. Η σημασία ή η ισχύς των κανόνων είναι ένα ανοιχτό ζήτημα συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Τα μηδενικά μοντέλα αποτελούν μοντέλα δημιουργίας μορφωμάτων που βασίζονται στην τυχαιοποίηση οικολογικών δεδομένων παρουσίας/απουσίας ή στην τυχαία δειγματοληψία από γνωστό ή υποθετικό πληθυσμό (Gotteli & Graves, 1996). Η τυχαιοποίηση σχεδιάζεται ώστε να παράγει μόρφωμα που θα αναμενόταν υπό την απουσία ενός συγκεκριμένου οικολογικού μηχανισμού (συνήθως του ανταγωνισμού). Συνολικά κατασκευάστηκαν 13 πίνακες παρουσίας-απουσίας. 6 πίνακες όπου χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των καταγραφών με ενδιαίτημα την ώριμη φυτεία λεύκης και 7 πίνακες όπου έγινε σύνθεση των δεδομένων από νεαρή και ώριμη φυτεία λεύκης. Πραγματοποιήθηκε εύρεση των δεικτών c-score, v-ratio, combo, checker με την χρήση του λογισμικού Ecosim. Επίσης εύρεση ζευγών ειδών που 'εχουν την τάση να ανταγωνίζονται ή να συνυπάρχουν με το λογισμικό COOC. Τα αποτελέσματα αιτιολογήθηκαν εξετάζοντας βιολογικές, εποχιακές και οικολογικές παραμέτρους.

masterThesis

Οικολογία (EL)
Αρθρόποδα (EL)
Null model (EL)
Arthropods (EL)
Μηδενικά μοντέλα (EL)
Ecology (EL)


2016-06-14


2018-01-09T13:21:45Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.