Τα σώματα κειμένων για την μελέτη στο ύφος των παραμυθιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα σώματα κειμένων για την μελέτη στο ύφος των παραμυθιών (EL)

Στελλά, Σταματία

aegean

Η εργασία ασχολείται με τα Σώματα Κειμένων για την Μελέτη στο ύφος των Παραμυθιών. Χρησιμοποιούνται τεχνικές των Σωμάτων Κειμένων για τη μελέτη της γλώσσας των παραμυθιών, παρατίθενται γνωρίσματα και γενικά χαρακτηριστικά των παραμυθιών και αναφέρονται μέθοδοι ανάλυσης λόγου και αφηγηματικές τεχνικές των παραμυθιών. Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά η κατασκευή του Σώματος των παραμυθιών και η επεξεργασία τους.

masterThesis

Tales (EL)
Λόγος (EL)
Σώματα κειμένων (EL)
Παραμύθια (EL)
Speech (EL)
Bodies texts (EL)


2016-09-30


2018-01-09T13:34:49Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.