Ο εξωτερικός παράγοντας και ο ελληνικός εμφύλιος,1946-1949

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ εξωτερικός παράγοντας και ο ελληνικός εμφύλιος,1946-1949 (EL)

Χαρίτος, Γεώργιος

aegean

Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στο ρόλο που έπαιξαν οι Μεγάλες Δυνάμεις και συγκεκριμένα η Μεγάλη Βρετανία, οι Η.Π.Α. και η ΕΣΣΔ, στον ελληνικό εμφύλιο. Αναφερόμαστε στις κινήσεις των τριών κρατών για να κυριαρχήσουν στη χώρα και μέσω των πολιτικών τους να έχουν κέρδη και οφέλη, ακόμα αναλύουμε τα κίνητρα και τα συμφέροντα που οδήγησαν σε διαμάχες έχοντας ως πρωταρχικό στόχο και σκοπό την επιβολή και άσκηση επιρροής στην Ελλάδα. Επίσης παρουσιάζουμε την εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας και επισημαίνεται ο ρόλος που έπαιξαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για τις συμμαχίες που διαμορφώθηκαν, έχοντας ως στόχο να γίνει αντιληπτός ο καθοριστικός ρόλος που έπαιξε ο εξωτερικός παράγοντας στην πορεία της χώρας. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του νεότερου ελληνισμού και μέσα από την παρούσα εργασία έχουμε ως στόχο να αναδείξουμε το γεγονός ότι στην ουσία αποτέλεσε το συγκερασμό των γεωπολιτικών συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής και των συμφερόντων των ντόπιων ελίτ οι οποίες ήταν παραδοσιακά εξαρτημένες από τον ξένο παράγοντα.

masterThesis

Civil (EL)
Ελληνικός (EL)
Πόλεμος (EL)
War (EL)
Εμφύλιος (EL)
Greek (EL)


2016-07-10


2018-01-10T11:10:25Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.