Πολιτισμός και τουρισμός: η περίπτωση της Μήθυμνας Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Πολιτισμός και τουρισμός: η περίπτωση της Μήθυμνας Λέσβου (EL)

Τιτιρέκη, Πηνελόπη

aegean

Η Μήθυμνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, του νησιού της Λέσβου. Διαθέτει αξιόλογη υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία θα ήταν δυνατόν να προβληθεί περαιτέρω και να εμπλουτίσει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων, με στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής όσο και την ανάδειξη και περαιτέρω προβολή του πολιτιστικού αποθέματος με σκοπό να εμπλουτιστεί το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν με πολιτιστικά στοιχεία. Οι προτάσεις αφορούν: 1) στη διοργάνωση θεματικών εκθέσεων φωτογραφίας στη κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών του Παν. Αθηνών στη Μήθυμνα, 2) σε εφαρμογές με προτεινόμενες πολιτιστικές περιπατητικές διαδρομές στη Μήθυμνα, και 3) σε σεμινάρια παραδοσιακών γεύσεων της Λέσβου.

masterThesis

Tourism (EL)
Μήθυμνα Λέσβου (EL)
Τουρισμός (EL)
Πολιτισμός (EL)
Υλική πολιτισμική κληρονομιά (EL)
Άυλη πολιτισμική κληρονομιά (EL)
Mithymna Lesvou (EL)
Cultural (EL)


2016-02-24


2018-01-19T13:38:28Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.