Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Δικαστικό σύστημα. – Ο Ρόλος της Χρήσης των ΤΠΕ στην ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Δικαστικό σύστημα. – Ο Ρόλος της Χρήσης των ΤΠΕ στην ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος (EL)

Μπακούρος, Χρήστος
Ευσταθιάδης, Σπύρος

aegean

Η επίδοση του δικαστικού συστήματος συγκριτικά με αντίστοιχα ευρωπαϊκά, σύμφωνα με τον «πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η τρίτη χειρότερη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Ενδεικτικά, στα δικαστήρια εκκρεμούσαν στις 30-6-2014 995.399 υποθέσεις ενώ ο χρόνος για την εκδίκαση αστικών και εμπορικών διαφορών πρωτοβάθμια έχει αυξηθεί από 190 το 2010 σε 460 ημέρες το 2012. Είναι σταθερό και διαχρονικό το αίτημα για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και των πολιτών. Βασικούς άξονες της έρευνας θα αποτελέσουν στοιχεία από την σχετική μελέτη του ΣΕΒ (Απρίλιος 2014), καθώς και των κειμένων, οδηγιών και κανονισμών που έχει επίσημα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα της αναποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, αλλά και η διεθνής βιβλιογραφία.

masterThesis

Justice (EL)
Δικαστικο Συστημα (EL)
Justice System (EL)
Τεχνολογιες Πληροφορικης (EL)
Δικαστηρια (EL)
E-JUSTICE (EL)


2016-06


2018-01-23T12:16:43Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.