Ο αμερικανικός παράγοντας στην Ελλάδα 1950-1967

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ο αμερικανικός παράγοντας στην Ελλάδα 1950-1967 (EL)

Γεροκώστας, Νικόλαος

aegean

Το τέλος του Ελληνικού Εμφυλίου και η επικράτηση των κυβερνητικών δυνάμεων με τη συνδρομή των ΗΠΑ, θα επιβεβαιώσει το δυτικό προσανατολισμό της Ελλάδας και θα αποτελέσει το έναυσμα για την πλήρη εξάρτηση της χώρας από τον αμερικανικό παράγοντα. Η τροπή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και η αναζήτηση της αμερικανικής κηδεμονίας θα αποτελέσει επιδίωξη όλων ανεξαιρέτως των ελληνικών κυβερνήσεων που προέκυψαν τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, ως πηγή συντελεστών ισχύος μέσω των οποίων θα ενίσχυαν την εσωτερική τους νομιμοποίηση και θα επιτύγχαναν την οικονομική ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των κρατικών δομών σε όλους τους τομείς. Στην παρούσα εργασία εξετάζετε η πρώτη διείσδυση των ΗΠΑ στα ελληνικά δρώμενα που ήταν απότοκη της εξαγγελίας του δόγματος Τρούμαν το 1947. Η περίοδος 1950-1967 χαρακτηρίστηκε από την έντονη ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών όχι μόνο στην πολιτική ζωή αλλά και στην οικονομία και την άμυνα της Ελλάδας. Έχοντας επωμιστεί το οικονομικό βάρος για την παραμονή της χώρας στο δυτικό στρατόπεδο και την οικονομική της επιβίωση, οι Αμερικανοί, αλλά και πολλοί Έλληνες ηγέτες, θεωρούσαν περίπου αυτονόητη την επέμβαση στις ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις.

masterThesis

Greece (EL)
USA (EL)
Relationships (EL)
ΗΠΑ (EL)
Ελλάδα (EL)
Σχέσεις (EL)


2016-02-22


2018-02-02T12:49:51Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.