Συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών. Περίπτωση μελέτης συγχώνευσης Αλφα Τράπεζα (Alpha Bank) Eμπορική (Commercial)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBank Mergers and acquisitions, merge case study of ALPHA BANK and COMMERCIAL BANK. (EL)
Συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών. Περίπτωση μελέτης συγχώνευσης Αλφα Τράπεζα (Alpha Bank) Eμπορική (Commercial) (EL)

Γιανναδάκης, Μάρκος

aegean

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν έναν από τους κλάδους έρευνας της οικονομικής επιστήμης που έχει απασχολήσει πολύ τους ερευνητές και έχουν γραφτεί εκατοντάδες εργασίες που μελετούν αυτό το σύγχρονο φαινόμενο από κάθε δυνατή σκοπιά. Στην παρούσα εργασία θα ορίσουμε τις βασικές έννοιες των εξαγορών και συγχωνεύσεων, θα εξετάσουμε περιληπτικά τον τρόπο δημιουργίας τους και θα αναφέρουμε τις σημαντικότερες τεχνικές διερεύνησης και τα σημαντικότερα αποτελέσματα του πεδίου. Στη συνέχεια εξετάζοντας την περίπτωση εξαγοράς από την Alpha τράπεζα της Εμπορικής, θα επιχειρήσουμε αναλύοντας πρωτογενή δεδομένα από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης ελληνικών τραπεζών να δώσουμε απάντηση στο κατά πόσο αυτή υπήρξε επωφελής για την Alpha Bank. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τα συνδυασμένα αποτελέσματα της κλασσικής ανάλυσης αριθμοδεικτών και της μεθόδου ανάλυσης περιβάλλουσας συνάρτησης. Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα αυτή η συνένωση τα δεδομένα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με την εξαγορά της Εμπορικής τράπεζας , η Alpha τράπεζα βελτίωσε τη θέση της σε μια σειρά από χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως ρευστότητα και κερδοφορία καθώς επίσης και την τεχνική της αποδοτικότητα τόσο σε σχέση με τις προ εξαγοράς επιδόσεις της όσο και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τράπεζες που απαρτίζουν την ομάδα των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

masterThesis

decision (EL)
Αποδοτικότητα (EL)
Mergers (EL)
Συγχωνεύσεις (EL)
Τράπεζα (EL)
Envelopment (EL)


2017-11


2018-02-26T13:33:11Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.