Φασματοσκοπία Raman σε τοιχογραφίες στο καθολικό του Αγίου Δημητρίου Στομίου στην περιοχή της Λάρισας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Φασματοσκοπία Raman σε τοιχογραφίες στο καθολικό του Αγίου Δημητρίου Στομίου στην περιοχή της Λάρισας (EL)

Λαζάρου, Άννα

aegean

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Raman επιχειρήσαμε να μετρήσουμε εννέα σπαράγματα από δείγματα τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Κομνηνείου Λάρισας. Στόχος μας ήταν να ανακαλύψουμε τις χρωστικές που συνθέτουν το χρώμα του εκάστοτε σπαράγματος που εξετάζουμε. Οι μετρήσεις έγιναν στο εργαστήριο σε διαφορετικούς χρόνους και έδωσαν κάποια αποτελέσματα τα οποία επεξεργαστήκαμε με δύο διαφορετικά προγράμματα, το Excel και το Origin. Η δυσκολία ήταν ιδιαίτερη λόγω στρωματογραφικών επιστρωματώσεων. Εντοπίστηκαν χρωστικές όπως ερυθρές ( ερυθρές γαίες, ώχρες, ριζάρ=πορπουρίνη), λευκές (γύψου, μολύβδου), μαύρες (άνθρακα), κίτρινες (ινδικό, Νάπολης), μπλε (αζουρίτη), πορτοκαλί (mars orange), πράσινες (μαλαχίτης, χρωμίου).

masterThesis

Monastery of Komninos (EN)
Larissa (EN)
Ραμάν (EN)
Raman (EN)
Paintwalls (EN)
Μονή Κομνηνείου (EN)
Τοιχογραφίες (EN)


2017-05-15


2018-02-27T13:17:11Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.