Πεποιθήσεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεποιθήσεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (EL)

Μαλιώρας, Χρήστος

aegean

Η παρούσα έρευνα είχε στόχο να μελετήσει τις πεποιθήσεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Η έρευνα που διεξήχθη ήταν μία ποσοτική έρευνα. Βασικό εργαλείο αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 44 παιδιά ηλικίας 13 ετών και 14 ετών, τα οποία επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τις πεποιθήσεις των μαθητών για τα μαθηματικά η πλειοψηφία τους θεώρησε τουλάχιστον πολύ ότι διαβάζει μαθηματικά γιατί τα θεωρεί χρήσιμα. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών φαίνεται να προτιμάει την ομαδική εργασία στα μαθηματικά και περίπου το ¼ των μαθητών αναφέρει ότι επιβραβεύεται πάντα για την προσπάθεια του. Επιπλέον πάνω από το 50% των παιδιών ανέφερε ότι προσπαθεί να απαντά στις ερωτήσεις του καθηγητή, έχει αυτοπεποίθηση με τα μαθηματικά και συγκεντρώνεται πολύ στα μαθηματικά. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στα μαθηματικά και την αυτοπεποίθηση των μαθητών βρέθηκε ότι δεν νοιώθουν φοβία όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση των μαθηματικών. Όσον αφορά τη στάση των μαθητών στις ΤΠΕ και την Αυτοπεποίθηση η πλειοψηφία των παιδιών συμφώνησε τουλάχιστον πολύ ότι είναι καλοί στη χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και ότι είναι καλοί στη χρήση υπολογιστή. Τέλος δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σύνολο σχεδόν των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.

masterThesis

Τ.Π.Ε. (EL)
I.C.T. (EL)
Secondary education (EL)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
Πεποιθήσεις μαθητών (EL)
Μαθηματικά (EL)
Mathematics (EL)
Students beliefs (EL)


2018-01-19


2018-02-27T13:20:41Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.