Οι απόψεις των γονέων για τη χρήση των tablets σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι απόψεις των γονέων για τη χρήση των tablets σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (EL)

Αρκουλή, Ανθή

aegean

Η ανάπτυξη των παιδιών στην πρώιμη περίοδο της παιδικής ηλικίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως κρίσιμη και ταχεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι σημαντικό για τα παιδιά να αλληλεπιδρούν ενεργά και να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την ανάπτυξη της λογικής σκέψης τους και στην απεικόνιση των ιδεών τους. Την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται μεγάλη αύξηση στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επιπλέον, πολλές ερευνητικές προσπάθειες έχουν δείξει ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας μπορούν να συμβάλουν στη διδασκαλία και τη διαδικασία μάθησης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και με ένα μεγάλο αριθμό από διαφορετικούς τρόπους. Από τις ερευνητικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί προκύπτει πως η εισαγωγή των tablets στην εκπαίδευση είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο καθώς δεν είναι πολλά τα έτη εκτεταμένης χρήσης τους στην αγορά. Σε κάποιες ανεπτυγμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν γίνει δοκιμές για την εφαρμογή των tablets στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντιθέτως στην Ελλάδα, η εισαγωγή των tablets είναι σε αρχικό στάδιο και απασχολεί άμεσα. Για το λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα πρωτογενών δεδομένων είχε ως στόχο την διερεύνηση των απόψεων των γονέων για τη χρήση των tablets σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου και μεταξύ άλλων τα ευρήματα έδειξαν πως 36,4% των γονέων πιστεύει πως η ενασχόληση του παιδιού με το tablet μπορεί να βελτιώσει λίγο τις επιδόσεις του στο σχολείο, 38,9% θεωρεί το tablet ως μέτριο εκπαιδευτικό εργαλείο, ενώ οι παράγοντες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη βελτίωση από τη χρήση των tablets είναι η εξοικείωση με τις τεχνολογίες και η εκμάθηση, ενώ μικρότερη βελτίωση εμφανίζουν η κοινωνικότητα και η επικοινωνία.

masterThesis

Tablets (EL)
Προσχολική ηλικία (EL)
Parents (EL)
Preschoolers (EL)
Γονείς (EL)
Ταμπλέτες, (EL)


2017


2018-03-06T13:32:28Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.