Σύγχρονες τεχνολογίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με έμφαση τα δίκτυα δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Σύγχρονες τεχνολογίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με έμφαση τα δίκτυα δεδομένων (EL)

Μανασής, Κωνσταντίνος

aegean

Οι τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν χαρακτηριστεί από την αλματώδη ανάπτυξη της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Από αυτά τα επιτεύγματα επωφελήθηκαν όλοι οι τομείς, μεταξύ αυτών και η εκπαίδευση. Τα δίκτυα δεδομένων με την σειρά τους αλλάζουν συνεχώς και εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη να ενσωματωθούνε οι νέες τεχνολογίες στην εκμάθηση και επιμόρφωση στο πεδίο των δικτύων δεδομένων χρησιμοποιώντας την εξάπλωση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικότερα. Τα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε όλους στην εκπαιδευτική-επιμορφωτική διαδικασία παρακάμπτοντας παράγοντες όπως η έλλειψη χρόνου, η δυσκολία μετακίνησης και η απόσταση καθιστώντας την χρήση τους επιτακτική. Στον κλάδο της εκπαίδευσης έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης(Learning Management Systems- LMS), τα οποία είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση , την επιμόρφωση και την εξειδίκευση φοιτητών και εργαζόμενων στον τομέα των δικτύων δεδομένων. Το Moodle είναι μία τέτοια πλατφόρμα , η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να υλοποιηθεί ένας δικτυακός τόπος εκμάθησης του μαθήματος των δικτύων δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Με την υλοποίηση της εργασίας αυτής τονίζεται η σημασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την χρήση μιας πλατφόρμας διαχείρισης μάθησης για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους.

masterThesis

Information and Communication Technologies (EL)
ΤΠΕ (EL)
Νέες Τεχνολογίες (EL)
Δίκτυα Δεδομένων και Εκπαίδευση (EL)
Data Networks & Education (EL)
New Technologies (EL)


2017-06


2018-03-14T13:31:18Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.