Πληροφοριακά συστήματα στην οικονομία μελέτη περίπτωσης : ενας διαδραστικός ιστότοπος οικονομικών όρων και λημμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Πληροφοριακά συστήματα στην οικονομία μελέτη περίπτωσης : ενας διαδραστικός ιστότοπος οικονομικών όρων και λημμάτων (EL)

Χατζηαντωνίου, Ιωάννης

aegean

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός ιστότοπου, η μεθοδολογία, τα βήματα και τεχνικές που ακολουθήθηκαν, η εισαγωγή των δεδομένων καθώς και η απαιτούμενη παραμετροποίηση. Το μέσο που επιλέχθηκε είναι η WORDPRESS. Η ιστοσελίδα θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να αναζητήσει με ευκολία λήμματα, οικονομικούς όρους και να του προσφέρει μια σύντομη επεξήγηση αυτών έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά. Ο σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα, η οποία θα είναι θα είναι προσιτή στον επισκέπτη, θα μπορεί με λίγες και άπλες κινήσεις να βρίσκει αυτό που θέλει αλλά και την επεξήγηση του. Επίσης θα αναδειχθεί ο τρόπος κατασκευής μιας ιστοσελίδας, τα βήματα και τεχνικές που ακολουθήθηκαν η εισαγωγή των δεδομένων και η απαιτούμενη παραμετροποίηση.

masterThesis

Δυναμικό (EL)
Css (EL)
Wordpress (EL)
Mysql (EL)
Cms (EL)
Ιστότοπος (EL)
Οικονομικοί όροι (EL)


2017


2018-03-20T12:43:21Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.