Στάσεις και πεποιθήσεις υποψήφιων δασκάλων για τα μαθηματικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτάσεις και πεποιθήσεις υποψήφιων δασκάλων για τα μαθηματικά (EL)

Καλάργυρος, Παναγιώτης

aegean

Τα μαθηματικά ήταν πάντοτε πεδίο δοκιμής και ελέγχου για τις ψυχολογικές θεωρίες μάθησης, γιατί είναι ένα δομημένο πεδίο γνώσης αλλά είναι και το αντικείμενο στο οποίο αντιμετωπίζουν οι μαθητές τις περισσότερες δυσκολίες. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει παρατηρηθεί μια μεταστροφή των ερευνητών από το γνωστικό τομέα στην κατανόηση του συναισθηματικού τομέα στη διαδικασία μάθησης αλλά και πώς επηρεάζονται οι διδακτικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών. Οι στάσεις και οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών είναι μέρος του συναισθηματικού τομέα που έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν άμεσα τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών. Επηρεάζουν τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διδακτική πρακτική του εκπαιδευτικού είναι η προγενέστερη προσωπική εμπειρία του εκπαιδευτικού (ως μαθητής και εκπαιδευτικός), οι στάσεις και οι πεποιθήσεις σχετικά με το αντικείμενο και τη διδασκαλία του και το πολιτισμικό περιβάλλον. Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η εξέταση των στάσεων των υποψήφιων δασκάλων και ταξινόμησή τους ανάλογα με τη διαδικασία, τη δυσκολία και την απόλαυση από τα μαθηματικά, τα αίτια των αρνητικών στάσεων και χωρισμός ανάλογα με κοινωνικούς, γνωστικούς και ατομικούς παράγοντες, εντοπισμός των επιστημολογικών πεποιθήσεών τους και ταξινόμησή τους ανάλογα με τη δυναμική, στατική ή εργαλειακή άποψη για τα μαθηματικά. Επίσης γίνεται και μια σύγκριση μεταξύ των υποψήφιων δασκάλων παλαιοτέρων ετών που δεν εξετάστηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις στα μαθηματικά σε σχέση με αυτούς που εισήχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια και εξετάστηκαν στα μαθηματικά στις πανελλήνιες εξετάσεις.

masterThesis

Reasons of attitudes (EL)
Αίτια στάσεων (EL)
Attitudes (EL)
Επιστημολογικές πεποιθήσεις (EL)
Στάσεις (EL)
Epistemological beliefs (EL)


2018-01-19


2018-03-20T13:27:35Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.