Οι διαδικασίες μέτρησης και υπολογισμού κατά τη μετάβαση από την έννοια του μήκους στην έννοια εμβαδού: συγκριτική μελέτη στα βιβλία μαθηματικών και γεωγραφίας της Στ’ δημοτικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Οι διαδικασίες μέτρησης και υπολογισμού κατά τη μετάβαση από την έννοια του μήκους στην έννοια εμβαδού: συγκριτική μελέτη στα βιβλία μαθηματικών και γεωγραφίας της Στ’ δημοτικού (EL)

Ξενάκη, Αννέτα

aegean

Η παρούσα εργασία εξετάζει και αντιπαραβάλει τον τρόπο με τον οποίο μελετούνται οι έννοιες της μέτρησης μήκους και εμβαδού στα σχολικά βιβλία των Μαθηματικών και της Γεωγραφίας της Στ΄ Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες εκφράζονται λεκτικά, εννοιολογικά και θεματικά, ερευνώντας α) τη Θέση και το Χρόνο εμφάνισης των εννοιών ανάμεσα στα δύο σχολικά βιβλία, β) το Περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων (αναζητά φράσεις κλειδιά και προτάσεις, που ανταποκρίνονται στην εννοιολογική κάλυψη των όρων) και γ) τη Μορφή (διαγράμματα/φωτογραφίες, εικόνες/λεζάντες), που επιλέγεται για τις δύο έννοιες. Η ανάλυση των δεδομένων ακολουθεί, τόσο τον παραγωγικό συλλογισμό (βασισμένη στα στοιχεία που συλλέχθηκαν) όσο και τον επαγωγικό συλλογισμό (βασισμένη σε μία ήδη διατυπωμένη θεωρία), ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας προβάλουν την ιδέα της διεπιστημονικότητας και αναδεικνύουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο κάθε βιβλίο προσεγγίζει τις έννοιες του μήκους και του εμβαδού.

masterThesis

Measurement (EL)
Area (EL)
Length (EL)
Εμβαδόν (EL)
Μέτρηση (EL)
Μήκος (EL)


2017-12-07


2018-03-30T12:42:00Z

Ρόδος



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.