Ο θεσμός του μέντορα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ο θεσμός του μέντορα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών (EL)

Καραμπάση, Ειρήνη

aegean

Ο θεσμός του μέντορα, ο οποίος αφορά την υποστήριξη ενός νέου εκπαιδευτικού από έναν παλαιότερο και εμπειρότερο συνάδελφό του, αποτελεί μια αποτελεσματική μορφή καθοδήγησης των νέων εκπαιδευτικών που στοχεύει στην εκπαιδευτική και ψυχολογική τους στήριξη, καθώς και στην προαγωγή της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά την αναγκαιότητα και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά του ρόλου του μέντορα, τις συνθήκες μιας αποτελεσματικής καθοδήγησης, καθώς και τη συμβολή του εν λόγω θεσμού στη διαχείριση των διαφορετικών εκπαιδευτικών πολιτισμικών πλαισίων. Η συλλογή των δεδομένων της εν λόγω έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο ερευνητικών τεχνικών, της ποσοτικής και της ποιοτικής και δύο ερευνητικών εργαλείων αντίστοιχα (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στο θεσμό του μέντορα και θεωρούν αναγκαία την εισαγωγή του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με την προϋπόθεση ότι θα διαθέτει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο της καθοδήγησης των νέων εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η επιτυχής λειτουργία του εν λόγω θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα εξαρτηθεί από κάποιους βασικούς παράγοντες όπως το πλαίσιο υποστήριξης της καθοδήγησης, τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών, την επιλογή των μεντόρων, καθώς και την προετοιμασία-εκπαίδευση τους. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο εν λόγω θεσμός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών που έρχονται σε επαφή με μαθητές από διαφορετικά περιβάλλοντα, καθώς και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην αλλαγή των προηγούμενων αντιλήψεων τους σχετικά με τη διαφορετικότητα.

masterThesis

Διαπολιτισμική καθοδήγηση και συμβουλευτική (EL)
Επαγγελματική ανάπτυξη (EL)
Multicultural coaching and counseling (EL)
Beginning teachers (EL)
Mentor (EL)
Νέοι εκπαιδευτικοί (EL)
Professional development (EL)
Μέντορας (EL)


2016-06-21


2018-04-16T12:27:02Z

Λέσβος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.