Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην προσφυγική κρίση. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην προσφυγική κρίση. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» (EL)

Λαγουδάκη, Αναστασία

aegean

Υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και επομένως του δανεισμού της Ελλάδος από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), ο τομέας της υγείας υπέστη σημαντικές μεταβολές. Κάποιες από τις μεταβολές ήταν απαραίτητες καθώς μέχρι πρόσφατα η νοσοκομειακή περίθαλψη της χώρας βασιζόταν σε ένα αναχρονιστικό και υποτιμημένο σύστημα. Αυτό συνέβαινε εξαιτίας των συνεχών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Από την άλλη, κάποιες αλλαγές στο σύστημα υγείας έγιναν σπασμωδικά και οδήγησαν σε μεγάλη αναστάτωση στο χώρο της υγείας. Σε συνδυασμό με την κρίση όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει μαζικά το φαινόμενο του προσφυγισμού και δημιουργούνται έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ντόπιων και των προσφύγων σχετικά με την πρόσβαση στην υγεία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το φαινόμενο του προσφυγισμού και τη σχέση του με την υγεία. Ουσιαστικά εξετάζεται η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας κατά την προσφυγική κρίση. Οι οργανωσιακές αλλαγές που έχουν επέλθει στο σύστημα υγείας τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου προσφυγικού προβλήματος συγκαταλέγονται στις παρακάτω κατηγορίες: τρόπος κάλυψης αναγκών, εποπτεία, χρονική διαθεσιμότητα, σχέσεις εργασίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Συνεπώς έχει επηρεαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το κύριο συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι στο ελληνικό σύστημα υγείας μπορούν να ληφθούν αρκετά αναδιαρθρωτικά μέτρα ώστε να περιοριστεί το κόστος και να εξορθολογιστεί η λειτουργία των νοσοκομείων με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Οι μεταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί λόγω του μεγάλο αριθμού των προσφύγων μαζί με άλλες μπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη οργάνωση και διοίκηση του συστήματος υγείας και έτσι να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών ανεξάρτητα αν είναι πρόσφυγες ή όχι.

masterThesis

Υγεία (EL)
Quality measurement (EL)
Μέτρηση ποιότητας (EL)
Health (EL)
Refugee crisis (EL)
Προσφυγική κρίση (EL)


2018-02-23


2018-04-18T12:16:38Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.