Εφαρμογή και αξιολόγηση μοντέλων πρόβλεψης πτώχευσης σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογή και αξιολόγηση μοντέλων πρόβλεψης πτώχευσης σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (EL)

Λαρισαίου, Άννα

aegean

Η παρούσα έρευνα έθεσε ως στόχο να διερευνήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων μοντέλων πρόβλεψης του κινδύνου εταιρικής πτώχευσης, χρησιμοποιώντας δεδομένα των τελευταίων χρονών και να αξιολογήσει, αν αυτά είναι αξιόπιστα και επιτυχή σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Η παρούσα ερευνητική εργασία κινείται σε τρεις άξονες και στοχεύει να δώσει ορισμένα στοιχεία-απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα, όπως:  Αν υπάρχει ένα αξιόπιστο μοντέλο πολυμεταβλητής ανάλυσης, το οποίο να εφαρμοστεί ως γενικό μοντέλο πρόβλεψης κινδύνου εταιρικής πτώχευσης και να μπορεί να προβλέψει την πτώχευση μιας επιχείρησης, ειδικά σε περιόδους μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης και ύφεσης.  Αν υπάρχει μοντέλο, το οποίο να έχει τι δυνατότητα, να προβλέπει με μεγαλύτερη επιτυχία πρόβλεψη την πτώχευση μιας επιχείρησης, ανά κλάδο της οικονομίας.  Αν υπάρχουν χρηματοοικονομικές μεταβλητές, που πιθανώς να έχουν άμεση συσχέτιση με συγκεκριμένα μοντέλα πρόβλεψης του κινδύνου εταιρικής πτώχευσης και επομένως παρουσιάζουν σημαντική ικανότητα διαχωρισμού μεταξύ επιχειρήσεων πτώχευσης ή μη μιας σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

masterThesis

Μοντελα προβλεψης Altman (EL)
Altman predictive models (EL)
Bankruptcy and financial crisis (EL)
Provision of bankruptcy (EL)
Πτώχευση και οικονομική κρίση (EL)
Πρόβλεψη πτώχευσης (EL)


2018-02-08


2018-05-03T12:00:13Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.