Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και επιχειρηματικότητα. Η περίπτωση δημιουργίας ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕναλλακτικές μορφές τουρισμού και επιχειρηματικότητα. Η περίπτωση δημιουργίας ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη. (EL)

Καφούρου, Θεολογίνη

aegean

Η εργασία που ακολουθεί αναλύει διεξοδικά όλες τις πτυχές του τουριστικού κλάδου καθώς επίσης μελετάει αναλυτικά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμό και τον βαθμό που αυτές είναι ανεπτυγμένες στο νησί της Σαντορίνης

masterThesis

Tourism (EL)
Εναλλακτικός τουρισμός (EL)
Alternative tourism (EL)
Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού (EL)
Επιχειρηματικότητα (EL)


2018-10-20


2019-01-16T10:18:08Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.