Μέθοδοι ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς: μελέτη περίπτωσης Τάφου Α΄ και Β΄ Κατερίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μέθοδοι ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς: μελέτη περίπτωσης Τάφου Α΄ και Β΄ Κατερίνης (EL)

Παπαϊωάννου, Γεώργιος

aegean

In these specific research is contributed a 3D digitalization of the tomb A (1) and B Katerinis, with the method of photogrammetry (structure from motion). Furthermore different methods of 3D digitalization are analyzed with the main emphasis at the photogrammetry method. Next step is the projection of the process during the photographic captures and the transshipment of them at photogrammetric software for the production of 3D models. In the end we referred to the results and the difficulties of this project.
Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται μία προσπάθεια τρισδιάστατης ψηφιακής αποτύπωσης των κιβωτιόσχημων τάφων Α΄ και Β΄ Κατερίνης, με την μέθοδο της φωτογραμμετρίας (δομή από κίνηση). Αναλύονται επίσης ενδελεχώς οι εκάστοτε μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή της Φωτογραμμετρίας. Προβάλλονται, διεξοδικά οι διαδικασίες των φωτογραφικών λήψεων και την μεταφόρτωση τους στο λογισμικό πρόγραμμα φωτογραμμετρίας Agisoft Photoscan , προβάλλοντας τα αποτελέσματα με τα τρισδιάστατα μοντέλα. Επίσης, αναφέρονται οι δυσκολίες στην όλη διαδικασία με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα.

masterThesis

Katerini (EL)
Τάφοι Κατερίνης (EL)
Φωτογραμμετρία (EL)
Digital (EL)
Ψηφιοποίηση (EL)
Photogrammetry (EL)


2018-06


2019-01-31T12:46:38Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.