Εφαρμογές κινητής μάθησης (Mobile Learning) στον τομέα του STEM Education

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Εφαρμογές κινητής μάθησης (Mobile Learning) στον τομέα του STEM Education (EL)

Βογιατζής, Δημήτριος

aegean

Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση επιδέχεται πολλές αλλαγές όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας και ειδικότερα στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Το σημαντικότερο εργαλείο θεωρούνται τα ΤΠΕ τα οποία αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην εκπαίδευση. Πλέον ο εκάστοτε εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο από όπου μπορεί να αντλεί κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται ευκολότερη με την χρήση κινητών συσκευών που παρέχουν την δυνατότητα σύνδεσης όπως είναι τα smartphone και τα tablet. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας νέας τεχνικής μάθησης που ονομάζεται: «Κινητή Μάθηση» ή «Mobile earning». Τι γίνεται όμως όταν ένα τεχνολογικό εργαλείο συναντά ένα άλλο; Και ειδικότερα στην προκειμένη περίπτωση τι γίνεται όταν το M-Learning συναντά την μάθηση μέσω STEM. Τότε σε αυτή την περίπτωση συζητάμε για την ενοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων στην υπηρεσία της σύγχρονης μάθησης. Κατ’ επέκταση ο εκπαιδευόμενος μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί εργαλεία STEM για μάθηση από οπουδήποτε χρησιμοποιώντας εφαρμογές M-Learning μέσω κινητών συσκευών. Μέχρι τώρα η χρήση των STEM και του MLearning έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στην πρωτοβάθμια αλλά και στην δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση. Στην παρούσα διπλωματική μελετάται η εφαρμογή και των δύο εργαλείων στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην Τεχνική Ειδικότητα του Τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής – Δικτύων και Αυτοματισμού.

masterThesis

εκπαιδευτικές μέθοδοι (EN)
modern technology (EN)
STEM education (EN)
νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση (EN)
κινητή μάθηση (EN)
mobile learning (EN)


2018-06-18


2019-05-07T08:33:32Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.