Ασφάλεια στο διαδίκτυο των πραγμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIoT Security (EL)
Ασφάλεια στο διαδίκτυο των πραγμάτων (EL)

Παπαζώης, Παύλος

aegean

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να μελετήσει κάποια από τα χαρακτηριστικά του IoT καθώς θέματα ασφαλείας των εφαρμογών του. Αναλυτικότερα αρχικά γίνεται λόγος για τις εφαρμογές του IoT στην καθημερινότητα και τις βασικές τεχνολογίες του, όπως είναι το Πρωτόκολλο IPv6, η τεχνολογία RFID, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) αλλά και η τεχνολογία NFC. Στην συνέχεια εξηγείτε η αρχιτεκτονική των στρωμάτων του IoT και η μεταξύ τους σύνδεση, αλλά και οι απαιτήσεις ασφάλειας που απαιτούνται για το IoT. Επιπλέον επισημαίνεται η ανάγκη για τυχαία bits στην κρυπτογραφία και αναφέρονται τύποι γεννητριών παραγωγής τυχαίων αριθμών (RNG). Ακόμα γίνεται αναφορά στο ISO/IEC 29192-2:2012 και στους αλγόριθμους SIMON & SPECK. Τέλος εξετάζεται η δημιουργία και η διαχείριση κλειδιών σε συσκευές IoT και σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) και παρουσιάζονται επιθέσεις αλλά και αντίμετρα σε βασικές τεχνολογίες του IoT.

masterThesis

Ασφάλεια (EL)
Διαδίκτυο (EL)
In (EL)
Πραγμάτων (EL)
Security (EL)
Iot (EL)


2019-03-07


2019-05-07T08:34:00Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.