Μέθοδοι χρονολόγησης στην αρχαιολογία: μια επιθεώρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Dating methods in archaeology: a review (EL)
Μέθοδοι χρονολόγησης στην αρχαιολογία: μια επιθεώρηση (EL)

Μερλή, Ασημούλα-Παναγιώτα

aegean

Στην παρούσα διπλωματική μελέτη πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση στις μεθόδους χρονολόγησης που χρησιμοποιούνται στην αρχαιολογία.Αναλυτικότερα,οι μέθοδοι χρονολόγησης αποτελούν μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και εξελίσσεται συνεχώς τεχνολογικά και μεθοδολογικά.Ειδικότερα,οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα αν είναι απόλυτη ή σχετική η χρονολόγηση που προκύπτει κι έπειτα σε επιμέρους κατηγορίες.Βασικός σκοπός του ερευνητή είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μεθόδων χρονολόγησης,τον απαιτούμενο χρόνο και το εύρος τους καθώς και τα εμπόδια που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της χρονολόγησης.

masterThesis

Μέθοδοι (EL)
Archaeology (EL)
Χρονολόγηση (EL)
Αρχαιολογία (EL)
Dating (EL)
Methods (EL)


2018-02-01


2019-05-07T08:35:05Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.