Μη επεμβατικές μέθοδοι ανάλυσης των τοιχογραφιών στον Οντά του Αετού, στο Αρχοντικό Σβαρτς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μη επεμβατικές μέθοδοι ανάλυσης των τοιχογραφιών στον Οντά του Αετού, στο Αρχοντικό Σβαρτς (EL)

Μάνδρου, Κασσιανή

aegean

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι μη επεμβατικές μέθοδοι ανάλυσης των τοιχογραφιών στον οντά του Αετού, στο Αρχοντικό Σβαρτς στα Αμπελάκια. Επικουρικά, πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες τεχνικές ανάλυσης και σε παραθυρόφυλλο, τμήμα ενός κατεδαφισμένου αρχοντικού των Αμπελακίων, που βρίσκεται στο Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής. Εφαρμόστηκαν in situ δύο μέθοδοι ανάλυσης: η φασματοσκοπία Raman και η φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ, XRF. Στόχος μας ήταν η ταυτοποίηση των υλικών κατασκευής των τοιχογραφιών, και κυρίως των χρωστικών, και η ανίχνευση ή μη της χρωστικής του ριζαρίου. Με τη χρήση φορητών οργάνων, λήφθηκαν μετρήσεις από περιοχές που είχαν κατηγοριοποιηθεί σε επτά χρωματικές ομάδες: μαύρες, μπλε, κόκκινες, πράσινες, λευκές, κίτρινες και καφέ, ώστε να γίνει η ανάλυση των χρωστικών αυτών. Πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των δεδομένων των μετρήσεων Raman με το λογισμικό Spectragryph, καταγράφηκαν οι κορυφές των ληφθέντων φασμάτων και ταυτοποιήθηκαν με πρότυπων χρωστικών, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων “Clark” και Pigments Checker. Με τη μέθοδο XRF, ανιχνεύτηκαν τα ανόργανα στοιχεία των περιοχών αυτών και καταγράφηκαν σύμφωνα με την περιεκτικότητά τους σε συγκεντρώσεις % και σε ppm. Εν συνεχεία, έγινε συνδυασμός των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων. Στην μελέτη αυτή λήφθηκαν ενδείξεις ύπαρξης αρκετών χρωστικών, μεταξύ των οποίων και του ριζαριού. Πιο ισχυρές ενδείξεις λήφθηκαν στις κόκκινες περιοχές, όπου φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν οι χρωστικές του κόκκινου του μολύβδου και του αιματίτη. Όσον αφορά στην προετοιμασία, λόγω της ανίχνευσης σημαντικών ποσοτήτων Ca με την τεχνική XRF, φαίνεται ότι πρόκειται για κάποιο ασβεστιτικό υλικό. Πιθανόν δε, να έχουν χρησιμοποιηθεί δύο είδη προετοιμασίας, λόγω των διαφορών που παρατηρούνται στα φάσματά τους.

masterThesis

Φασματοσκοπικές τεχνικές (EL)
Spectroscopy (EL)
Τοιχογραφία (EL)
Raman (EL)
Αρχοντικό Σβαρτς (EL)
XRF (EL)


2018-06-15


2019-05-07T08:35:14Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.