Πρόσβαση παιδιών δημοτικού στο διαδίκτυο: τα είδη και ο ρόλος της γονικής διαμεσολάβησης: έρευνα στον ελληνικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Πρόσβαση παιδιών δημοτικού στο διαδίκτυο: τα είδη και ο ρόλος της γονικής διαμεσολάβησης: έρευνα στον ελληνικό χώρο (EL)

Καζακίδου, Σοφία

aegean

Οι γονείς είναι αυτοί που αρχικά επιφορτίζονται με την ευθύνη να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να τα προετοιμάσουν όσο καλύτερα μπορούν ώστε να αντιμετωπίσουν τυχόν επικίνδυνες διαδικτυακές καταστάσεις. Η γονική διαμεσολάβηση είναι η διαδικασία με την οποία οι γονείς προσπαθούν να επέμβουν και να ρυθμίσουν τη σχέση των παιδιών τους με τις νέες τεχνολογίες. Σκοπός της είναι η αύξηση των ευκαιριών και η μείωση των κινδύνων και των βλαβερών συνεπειών που ενδέχεται να έχει η χρήση αυτών των τεχνολογιών και κατ’ επέκταση του Διαδικτύου. Παρά τη σημασία της, η γονική διαμεσολάβηση της χρήσης του Διαδικτύου μόλις πρόσφατα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ειδικά στην Ελλάδα, οι έρευνες σε αυτόν τον τομέα είναι ανύπαρκτες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφού καταγράψει τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά, τις ευκαιρίες που τους προσφέρει αλλά και τους κινδύνους που κρύβει, να ερευνήσει τα είδη της γονικής διαμεσολάβησης.Η παρούσα έρευνα μπορεί να συνεισφέρει ένα λιθαράκι στο να συμπεράνουν οι ειδικοί τι επιλέγουν να κάνουν οι γονείς στην ελληνική επικράτεια όταν τα παιδιά τους είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο. Σε συνδυασμό με μελλοντικές έρευνες ,μπορούν να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά ασκείται η γονική διαμεσολάβηση και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. Έτσι, θα μπορέσουν να δουν τις ανάγκες των γονέων και να τους δώσουν εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται για να ασκήσουν μια πιο αποτελεσματική διαμεσολάβηση, εναρμονισμένη με τις ανάγκες των παιδιών τους και τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις.

masterThesis

Greece (EL)
γονική (EL)
διαμεσολάβηση (EL)
mediation (EL)
έρευνα (EL)
parental (EL)
research (EL)
Δημοτικό (EL)


2019-02-22


2019-05-08T12:10:17Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.