Ταυτοποίηση χρωστικών σε πολύχρωμη βυζαντινή κεραμική από την Ιερισσό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ταυτοποίηση χρωστικών σε πολύχρωμη βυζαντινή κεραμική από την Ιερισσό (EL)

Νεραντζάκη, Ανδριάνα

aegean

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής μελέτης, που έγινε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες», αποτελεί η ταυτοποίηση των ανόργανων χρωστικών υλών, που βρέθηκαν σε σύνολο 30 κεραμικών οστράκων. Τα όστρακα αυτά, χρονολογούνται από το τέλος του 10ου αι. έως τις αρχές του 12ου αι. και αποτελούν ευρήματα διαφόρων ανασκαφών που διενήργησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, στην περιοχή της Χαλκιδικής. Αρχικά, έγινε μία ανάλυση του αρχαιολογικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι κατηγορίες κεραμικής στις οποίες ανήκουν τα όστρακα που μελετήθηκαν και δόθηκε κατάλογος με στοιχεία του κάθε δείγματος. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά σε ανόργανες χρωστικές που έχουν χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα και παρουσιάστηκαν οι φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυση, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και την εφαρμογή που έχουν σε διάφορους τομής της επιστήμης. Τέλος, παρουσιάστηκε αναλυτικά η πειραματική διαδικασία και τα αποτελέσματά της. Τη βασική μέθοδο ανάλυσης των δειγμάτων, αποτέλεσε η φασματοσκοπική τεχνική ακτίνων Χ (XRF). Η διαδικασία των μετρήσεων έγινε στα εργαστήρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, όπου τα ευρήματα βρίσκονταν υπό μελέτη.

masterThesis

Κεραμική (EL)
Polychrome ware (EL)
Χρωστική (EL)
Raman (EL)
Ταυτοποίηση (EL)
XRF (EL)


2018-09-27


2019-05-08T12:10:41Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.