Σχεδιασμός ενός κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος για δύο μουσεία με διαφορετική θεματολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός ενός κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος για δύο μουσεία με διαφορετική θεματολογία (EL)

Παπαντωνάκη, Μαρίνα-Σοφία
Χρήστου, Βασιλική

aegean

Η παρούσα εργασία διερευνά τις δυνατότητες μάθησης στο μουσειακό χώρο μέσα από το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό να υλοποιηθεί σε δύο μουσεία, στο Ιστορικό Mουσείο Κρήτης και στο Αρχαιολογικό Mουσείο Αρχαίας Κορίνθου. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι εάν επιλέγοντας ένα κοινό θέμα, για τα συμμετέχοντα μουσεία, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το περιεχόμενο αυτών. Έχει σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τις ίδιες βασικές αρχές, μεθόδους και στοχοθεσίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά μουσεία, χρησιμοποιώντας το μουσειακό υλικό τους. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ως θέμα η ομορφιά και ειδικότερα τα Πρότυπα Ομορφιάς και η Διαφορετικότητα, καθώς είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα και έχει απήχηση στο ευρύ κοινό. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιάσει πώς διαφορετικοί πολιτισμοί, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ερμηνεύουν την ομορφιά και να αφήσει περιθώριο σε διαφορετικές απόψεις γύρω από το την έννοια του ωραίου, δίνοντας στο μουσείο έναν «ανοιχτό» χαρακτήρα να λειτουργήσει ως χώρος δυνατοτήτων που δεν έχουν προβλεφθεί μέχρι σήμερα, αλλά διαμορφώνονται από κοινού με τους επισκέπτες. Το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αφορά την πρακτική εφαρμογή των σύγχρονων μουσειοπαιδαγωγικών θεωριών. Επιπλέον, η υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ενθαρρύνει την ερευνητική προσέγγιση των μουσείων και των θεωριών που αναπτύσσονται γύρω από αυτά. Σε αυτή την κατεύθυνση θα γίνει μια συνολική αξιολόγηση για να εξάγουμε θετικά ή αρνητικά συμπεράσματα ώστε να απαντηθεί το αρχικό ερευνητικό ερώτημα της εργασίας.

masterThesis

μουσειοπαιδαγωγική (EL)
μουσειολογία (EL)
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (EL)


2019-02-21


2019-05-22T05:12:35Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.