Η υιοθέτηση του mobile banking στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈρευνα και ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών κινητής τραπεζικής
Η υιοθέτηση του mobile banking στην Ελλάδα (EL)

Τζούρρε, Ερίντα

aegean

Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο αναδεικνύονται σε καίρια και κύρια μέσα για ενσωμάτωση του τραπεζικού κλάδου στην ψηφιακή εποχή και κατ’ επέκταση τον μετασχηματισμό του σε έναν καινοτόμο και κερδοφόρο κλάδο. Η τραπεζική μέσω διαδικτύου συνεχίζει να εξελίσσεται, με τη χρήση ολοένα και πιο σύγχρονων συσκευών πέραν της αρχικής του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δημιουργώντας ευκαιρίες και νέα εναλλακτικά κανάλια διανομής τραπεζικών υπηρεσιών, όπως αυτό μέσω κινητών συσκευών (mobile banking). Η πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση της κινητής τραπεζικής από τους πελάτες των ελληνικών τραπεζών. Το ερευνητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM), για το οποίο λήφθηκαν υπόψιν οι δυο βασικές συνιστώσες και προστέθηκαν τρεις επιπλέον μεταβλητές, βασισμένες στα επιμέρους χαρακτηριστικά του δείγματος. Ως ερευνητικό μέσο, για την συλλογή πρωτογενών δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν 132 συμμετέχοντες. Από αυτά, έγκυρα κρίθηκαν τα 117 τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω ανάλυση. Τα δεδομένα εξετάστηκαν με στατιστικά μέτρα και εργαλεία στο λογισμικό SPSS και η μέθοδος ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι εκείνη της πολλαπλής παλινδρόμησης, μέσω της οποίας δοκιμάστηκαν 5 υποθέσεις. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα του ΤΑΜ για την ανάλυση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, και συγκεκριμένα την υιοθέτηση της κινητής τραπεζικής. Από τον έλεγχο των υποθέσεων, προέκυψε ότι η αντιληπτή χρησιμότητα, η στάση και η αξιοπιστία αποτελούν τους πιο ισχυρούς παράγοντες για την πρόθεση των πελατών να υιοθετήσουν υπηρεσίες mobile banking.

masterThesis

αντιληπτή χρησιμότητα (EL)
banks (EL)
κινητή τραπεζική (EL)
ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης (EL)
credibility (EL)
multiple regression (EL)
technology (EL)
τράπεζες (EL)
τεχνολογία (EL)
αξιοπιστία (EL)
mobile banking (EL)


2018-04-30


2019-05-29T07:07:34Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.