Εταιρική κοινωνική ευθύνη ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών: κλιματική αλλαγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Εταιρική κοινωνική ευθύνη ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών: κλιματική αλλαγή (EL)

Loupas, Efstathios
Λούπας, Ευστάθιος

aegean

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την βιβλιογραφική ανασκόπηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των Ευρωπαϊκών Αερογραμμών στις μέρες μας σχετικά με την συμμόρφωση τους στις ευρωπαϊκές διατάξεις περί κλιματικής αλλαγής . Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η εκτενής έρευνα και η διεξοδική μελέτη του συγκεκριμένου θέματος, ώστε να παρουσιαστούν τα πλέον σαφή συμπεράσματα : κατά πόσο, δηλαδή, οι αεροπορικές εταιρείες υιοθετούν και εφαρμόζουν τις ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τους και οδηγίες . Στην διπλωματική αυτήν εργασία θα αναφερθούν αρχικά οι κυριότερες θεωρίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την κλιματική αλλαγή. Στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί η αντίστοιχη θέση της κάθε ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρίας που επιλέξαμε να μελετήσουμε ως προς το περιβάλλον. Και τέλος, θα γίνει μια συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

masterThesis

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EL)
αεροπορικές εταιρίες (EL)
κλιματική αλλαγή (EL)


2018-02-14


2019-06-13T08:03:44Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.