Το πλαίσιο των οργανωσιακών αλλαγών των επιχειρήσεων του τραπεζικού κλάδου την περίοδο της παρατεταμένης κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Το πλαίσιο των οργανωσιακών αλλαγών των επιχειρήσεων του τραπεζικού κλάδου την περίοδο της παρατεταμένης κρίσης (EL)

Ζώης, Άγγελος

aegean

Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται μια αποτύπωση και κριτική διερεύνηση των οργανωσιακών αλλαγών που παρατηρούνται στον τραπεζικό κλάδο στη διάρκεια της παρατεταμένης ύφεσης. Αρχικά διενεργείται μια θεωρητική προσέγγισητων εννοιών της οργανωσιακής αλλαγής, των φορέων της αλλαγής, των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχημένη πραγματοποίηση των αλλαγών αλλά και των αιτιών αντίστασης σε αυτές. Καταγράφονται οι συνέπειες της κρίσης εν γένει στην οικονομία της χώρας και ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο.Επιπλέον επιδιώκεται μια καταγραφή των οργανωσιακών αλλαγών που έλαβαν χώρα στον εν λόγω οικονομικό τομέα δραστηριότητας. Τέλος εξετάζεται ενα σύνολο μεταβλητών αναφορικά με τη διάσταση των αλλαγών στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες την περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

masterThesis

Banking sector (EL)
Οικονομική κρίση (EL)
Οργανωσιακή αλλαγή (EL)
Organizational changes (EL)
Economic recession (EL)
Τραπεζικός κλάδος (EL)


2018-03-30


2019-06-14T10:33:33Z

Χίος



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.