Το οργανωσιακό πλαίσιο των επιχειρήσεων σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Το οργανωσιακό πλαίσιο των επιχειρήσεων σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης (EL)

Κανδίνου, Δέσποινα

aegean

Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί την πρώτη μου προσπάθεια να ερευνήσω ένα θέμα σύγχρονο που απασχολεί την κοινωνία αλλά και τις επιχειρήσεις σήμερα. Στόχος της εργασίας είναι η προσέγγιση του θέματος «Το οργανωσιακό πλαίσιο των επιχειρήσεων σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης» σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο. Η εργασία εκπονείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στον τομέα της Διοίκησης και Οικονομίας, με κατεύθυνση τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αρχικά, η πρόθεση μου ήταν η επιλογή ενός θέματος το οποίο θα ήταν επίκαιρο και πρωτότυπο, το οποίο θα μου προσέφερε σημαντικές γνώσεις που θα με ωφελήσουν στην μελλοντική μου πορεία. Το θέμα αυτό συνδυάζει την οργάνωση των επιχειρήσεων, με τον ανθρώπινο παράγοντα σε μία περίοδο αντίξοων συνθηκών για την οικονομία. Στην έκταση της διπλωματικής θα εξεταστούν θέματα όπως, η οργάνωση, το μάνατζμεντ, με έμφαση στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, χρησιμοποιώντας την απαραίτητη βιβλιογραφία. Με αφορμή την παρατεταμένη οικονομική ύφεση θα εξετάσουμε την οργανωσιακή λειτουργία των οργανισμών και πως αυτή τη βιώνουν οι εργαζόμενοι. Η οικονομική κρίση, είναι μια απρόβλεπτη κατάσταση ωστόσο μπορεί να διαχειριστεί και να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Η δομή της εργασίας είναι αρκετά απλοποιημένη. Απαρτίζεται από δύο μέρη, το πρώτο αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο που αποτελείται από τρία κεφάλαια και το δεύτερο αφορά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και την ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής. Τέλος, ακολουθεί το παράρτημα το οποίο περιέχει τους πίνακες και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκαν στο ερευνητικό μέρος της εργασίας. Αν και η οικονομική κρίση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, η έρευνα μου εστίασε στην ελληνική αγορά. Η διερεύνηση του βασικού ερωτήματος που πραγματοποιήθηκε, μας οδήγησε στην δημιουργία δύο νέων μεταβλητών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του οργανωσιακού πλαισίου όπως το αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι καθημερινά μέσα στους οργανισμούς.

masterThesis

organizational (EN)
οργάνωση (EN)
management (EN)
enterprices (EN)
μάνατζμεντ (EN)
επιχειρήσεις (EN)
εργασιακό περιβάλλον (EN)


2018-03-30


2019-06-20T12:08:56Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.