Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού - Οινοποιείο στην περιοχή της Αιγιαλείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕιδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού - Οινοποιείο στην περιοχή της Αιγιαλείας (EL)

Κυριακόπουλος, Νικόλαος

aegean

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του οινοτουρισμού με έμφαση στον οινοποιείο της Αιγιάλειας το οποίο ονομάζεται Άγγελος Ρούβαλης (Οινοφόρος). Για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της εργασίας, αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της ανάπτυξης του οινοτουρισμού διεθνώς μέσω της παρουσίασης της έννοιας του οινοτουρισμού, της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του τουρίστα στον οινοτουρισμό, της παρουσίασης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του οινοτουρισμού, της παρουσίασης της διεθνής διάστασης του οινοτουρισμού και της ανάλυσης της Γαλλίας και Αργεντινής. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του οινοτουρισμού στην Ελλάδα μέσω της παρουσίασης του κρασιού και οινοτουρισμού στην Ελλάδα, της ανάλυσης της προσφοράς και ζήτησης του οινοτουρισμού στην Ελλάδα, της παρουσίασης των δρόμων του κρασιού διεθνώς και στην Ελλάδα και της παρουσίασης SWOTAnalysis στην Ελλάδα. Επόμενο βήμα της εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με ερωτηματολόγιο σε 157 επισκέπτες του οινοποιείου Άγγελος Ρούβαλης το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή της Αιγιάλειας.

bachelorThesis

τουρισμός (EL)
ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού (EL)
seaside (EL)
tourism (EL)
winery (EL)


2017-06-06


2019-07-04T05:31:07Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.