Κόμβοι εμφράξεως: μια διαχρονική οπτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚόμβοι εμφράξεως: μια διαχρονική οπτική (EL)

Γιαλλούρης, Σκεύος

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις μετακινήσεις ελληνικού εργατικού δυναμικού για την κατασκευή των μεγάλων έργων στους παγκόσμιους κόμβους εμφράξεως καθώς την ιστορική εξέλιξη των σημαντικότερων παγκοσμίως κόμβων εμφράξεως. Επίσης, γίνεται μία σύντομη επισκόπηση των κλασικών γεωπολιτικών θεωριών και παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία των κόμβων εμφράξεως στη σημερινή γεωπολιτική. Τέλος παρατίθενται οι πιθανοί λόγοι αποκλεισμού των κόμβων εμφράξεως καθώς και οι τρόποι παράκαμψης των με σύγχρονα έργα.

masterThesis

choke points (EN)
geopolitics (EN)
labour migration (EN)


2016-09-30


2019-07-18T09:37:07Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.