Ανίχνευση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας μέσω της χρήσης εργαλείων Ανάλυσης Μαθησιακών Δεδομένων (Learning Analytics - LA), στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνίχνευση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας μέσω της χρήσης εργαλείων Ανάλυσης Μαθησιακών Δεδομένων (Learning Analytics - LA), στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης (EL)

Σκόκου, Αικατερίνη
Σκλήρης, Ιωάννης

aegean

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των Learning Analytics (LA - Ανάλυση Μαθησιακών Δεδομένων) στην πρόσκτηση της γνώσης από τους μαθητές και τις μαθήτριες μιας σχολικής τάξης. Εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των τεχνικών, στην εκπαιδευτική πράξη, με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη των δομικών χαρακτηριστικών των LA ως εκπαιδευτικών εργαλείων. Επίσης, διερευνά το κατά πόσο είναι δυνατή η χρήση τους επικουρικά στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Από την άποψη αυτή, η εργασία συνίσταται στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή έρευνας με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των LA στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, παρουσιάζονται δύο μελέτες περίπτωσης με αντικείμενο την αξιοποίηση δύο εργαλείων LA, του LAe-R (plugin του Moodle) και του Dr.Scratch. Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η χρήση του LAe-R δεν ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα μάθησης των εκπαιδευμένων, από την άλλη πλευρά όμως, η χρήση του Dr.Scratch βελτίωσε τα αποτελέσματα μάθησης στο προγραμματισμό σε Scratch. Από την έρευνα προκύπτει επίσης, η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των LA στη διαδικασία μάθησης.

masterThesis

Ανάλυση Μαθησιακών Δεδομένων (EL)
Εκπαιδευτικά Δεδομένα (EL)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (EL)
Dr.Scrach (EL)
LAe-R (EL)
Learning Analytics (EL)


2018-06-18


2019-07-24T11:58:34Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.