Στοχαστικά μοντέλα δρομολόγησης οχημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Στοχαστικά μοντέλα δρομολόγησης οχημάτων (EL)

Λίνου, Δέσποινα

aegean

Στην παρούσα διατριβή μελετώνται διάφορα στοχαστικά προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων. Αρχικά κάνουμε μια αναφορά στο κλασσικό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (Vehicle Routing Problem-VRP) και αναλύουμε διάφορα είδη στοχαστικών προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων (Stochastic Vehicle Routing Problems-SVRP). Mελετάμε προβλήματα στα οποία οι απαιτήσεις των πελατών είναι στοχαστικές. Το χαρακτηριστικό αυτών των προβλημάτων είναι ότι οι διαδρομές ενδέχεται να μην γίνουν όπως έχουν προγραμματιστεί. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν εναλλακτικά σημεία στη διαδρομή όπου το όχημα ενδέχεται να επιστρέψει στην αποθήκη για να ανεφοδιασμό. Επίσης εστιάζουμε σε προβλήματα εύρεσης της βέλτιστης δρομολόγησης ενός οχήματος με ενιαίο φορτίο, όπου οι απαιτήσεις των πελατών είναι διακριτές τυχαίες μεταβλητές και μελετάμε προβλήματα σε πεπερασμένο και σε άπειρο χρονικό ορίζοντα.

masterThesis

optimal vehicle routing problem (EL)
Παράδοση προϊόντων (EL)
markov decision models (EL)
Πρόβλημα βέλτιστης δρομολόγησης (EL)
Συλλογή προϊόντων (EL)
Μαρκοβιανά μοντέλα αποφάσεων (EL)
product delivery (EL)
product collection (EL)


2018


2019-07-24T11:58:44Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.