Ζητήματα χωρικού σχεδιασμού για την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΖητήματα χωρικού σχεδιασμού για την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου (EL)

Δερδεμέζη, Ευαγγελία Θεοδώρα

aegean

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί ένα επίκαιρο και πολύ κρίσιμο ζήτημα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη μέλη της, δίνοντας κατευθύνσεις αλλά και καταλυτικές ημερομηνίες θέσπισης πλαισίων Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Η ίδια η φυσική γεωγραφία του ελληνικού κράτους φανερώνει την μεγάλη σημασία που θα έχει η θέσπιση πλαισίου Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Στην παρούσα εργασία γίνονται αναφορές σε θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Εθνικού Σχεδιασμού που φανερώνουν ποια είναι η θέση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα και τι αναμένουμε να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Γίνεται μελέτη σε περιφερειακό επίπεδο για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για μία εξ' ολοκλήρου νησιωτική περιφέρεια με άμεση σχέση και εξάρτηση με το θαλάσσιο χώρο. Μέσω ενός εκτεταμένου τοπικού διαγνωστικού παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες του χωροκοινωνικού συστήματος της περιφέρειας. Η κατασκευή χαρτών βοηθά στην οπτικοποίηση και κατανόηση των διάφορων παραμέτρων. Συμπερασματικά, προτείνεται να υπάρξει ένταξη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού με διακριτούς όρους στο ήδη υπάρχον Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας, το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να συνταχθεί εκ νέου, ώστε τελικά να υπάρξει Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Σχεδιασμού του χώρου. Η μελέτη περίπτωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου βοηθά στην τεκμηρίωση αυτής της θέσης.

masterThesis

spatial planning (EL)
maritime spatial planning (EL)
Ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός (EL)
region of South Aegean (EL)
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (EL)
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (EL)


2017-03-02


2019-07-25T09:39:29Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.