Ανάπτυξη μεθοδολογίας για ανεύρεση περιπατητικών διαδρομών με την χρήση GIS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη μεθοδολογίας για ανεύρεση περιπατητικών διαδρομών με την χρήση GIS (EL)

Θηβαίος, Γεώργιος

aegean

Η παρούσα διπλωματική διατριβή πραγματεύεται τις Περιπατητικές Διαδρομές και πως μπορούμε να τις συνδυάσουμε με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την ανεύρεση βέλτιστων διαδρομών. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και θέτοντας κάποιο σημείο εκκίνησης και κάποιο τερματισμού να μας βρίσκει τον δυνατόν καλύτερο συνδυασμό διαδρομών. Για να επιτύχουμε τον σκοπό μας χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό ArcGis της ESRI.

masterThesis

GIS (EN)
περιπατητική διαδρομή (EN)
ΓΣΠ (EN)


2017-02-28


2019-07-30T05:27:34Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.