Μελέτη των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παράγονται σε ένα δίκτυο οικοκοινοτήτων: η περίπτωση της Σελιάνας Αχαΐας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παράγονται σε ένα δίκτυο οικοκοινοτήτων: η περίπτωση της Σελιάνας Αχαΐας (EL)

Βαρελάς, Γεώργιος

aegean

Στις μέρες μας ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν μεθόδους έτσι ώστε να ζουν όσο το δυνατόν πιο φυσικά, είτε αγοράζοντας βιολογικά προϊόντα για τη διατροφή τους, είτε μειώνοντας το ενεργειακό τους αποτύπωμα κ.α. Η δημιουργία οικοκοινοτήτων ή δικτύων οικοκοινοτήτων αποτελούν και αυτές έναν τρόπο δράσης, καθώς είναι ένας τρόπος με τον οποίο κάποια άτομα προσπαθούν να χτίσουν μια κοινότητα δείχνοντας σεβασμό προς της λειτουργίες της φύσης αλλά και στην ίδια τη φύση. Στη παρούσα εργασία, γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να αποτιμηθούν οι οικοκυστημικές υπηρεσίες οι οποίες παράγονται σε ένα τέτοιο εγχείρημα που λαμβάνει χώρα στη περιοχή της Σελιάνας Αχαΐας. Σκοπός της έρευνας είναι να γίνει μια κριτική ανάλυση του συγκεκριμένου δικτύου οικοκοινοτήτων, να μελετηθούν και να αναλυθούν σε βάθος οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που παράγονται στο εγχείρημα και το πως η δημιουργία ενός τέτοιου εγχειρήματος αποτελεί ένα νέο μοντέλο για τη δημιουργία διαφορετικών κοινωνικών δομών.

masterThesis

οικοσυστημικές υπηρεσίες (EL)
οικοκοινότητες (EL)


2017-05-12


2019-07-31T11:22:25Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.