Πως η αντιληπτική ικανότητα επιδρά στα ενδοεπιχειρησιακά εμπόδια ώστε να αντιμετωπίζονται συγκρούσεις και κρίσεις στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠως η αντιληπτική ικανότητα επιδρά στα ενδοεπιχειρησιακά εμπόδια ώστε να αντιμετωπίζονται συγκρούσεις και κρίσεις στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον (EL)

Κυπαρισσού, Αλεξάνδρα

aegean

Σε κάθε οργανισμό και κάθε επιχείρηση απαντάται καθημερινά πληθώρα συγκρούσεων και κρίσεων. Αμφότερα δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, μπορούν όμως να διαχειρίζονται με τρόπο τέτοιο σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα ώστε να καθίσταται δυνατή η εκ των προτέρων αναγνώριση και αντιμετώπισή τους. Μεγάλης σημασίας είναι η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση και εποπτεία των σημαδιών που μαρτυρούν την γένεση και ύπαρξη τους. Αν δεν υπάρξει η δέουσα αντίδραση από τον οργανισμό - ειδικότερα δε από τη διοίκηση αυτού – ενδεχομένως να οδηγηθεί ο τελευταίος σε μια κατάσταση δυσάρεστη όπου οι συγκρούσεις και πιθανόν και οι κρίσεις θα διαχειρίζονται οι ίδιες τον οργανισμό. Ένας από τους σημαντικότερους και καθοριστικούς παράγοντες της αντιμετώπισης και διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον είναι η αντιληπτική ικανότητα. Με την έρευνα της επίδρασης της αντιληπτικής ικανότητας στα εκάστοτε ενδοεπιχειρησιακά εμπόδια επιδιώκεται η θετική εξάρτηση των εξαρτημένων μεταβλητών με την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων και κρίσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Με την παρούσα επιδιώκεται η εξεύρεση της σχέσης της αντιληπτικής ικανότητας του μάνατζερ/διοίκησης ενός οργανισμού με την ομαλή λειτουργία αυτού σε σχέση με την εμφάνιση και αντιμετώπιση ενδοεπιχειρησιακών εμποδίων. Επιχειρείται η εξεύρεση του νοήματος των συγκρούσεων σχετικά με την οργάνωση, τη διαδικασία σύγκρουσης/κρίσης και τα πιθανά στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων/κρίσης. Θα δείξουμε τη σχέση μεταξύ της αντίληψης και των εμποδίων σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο σε συνάρτηση πάντα με τη διαχείριση συγκρούσεων/κρίσεων.

masterThesis

conflict management (EL)
κρίσεις (EL)
αντίληψη (EL)
συγκρούσεις (EL)
internal corporate obstacles (EL)
perceptual ability (EL)


2017-09-01


2019-07-31T11:23:13Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.