Σταθμοί της ιστορικής γεωγραφίας της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣταθμοί της ιστορικής γεωγραφίας της Μυτιλήνης (EL)

Κατωτριάτη, Ουρανία Καλυψώ

aegean

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τους σταθμούς της ιστορικής γεωγραφίας της πόλης της Μυτιλήνης, πρωτεύουσα της νήσου Λέσβου. Ξεκινώντας από τη ρωμαϊκή εποχή, αναλύεται το «κανάλι του Εύριπου». Αυτό αποτελούσε φυσικό οχυρό και ρύθμιζε τη ζωή της πόλης κατά την πρώιμη περίοδο. Υπάρχει αναλυτική περιγραφή όσον αφορά το κάστρο της Μυτιλήνης και πως αυτό εξελίχθηκε στην εποχή των Γατελούζων και την οθωμανική περίοδο. Επιπλέον η εργασία αναφέρεται στον 15ο, 16ο, 17ο και 18ο αιώνα, πώς δηλαδή εξελίχθηκε πολεοδομικά η πόλη της Μυτιλήνης στο πέρασμα αυτών των χρόνων. Τέλος, η «φωτογραφική αναπαράσταση» καταλήγει στον 19ο και 20ο αιώνα όπου αναφέρονται οι περιοχές της Μυτιλήνης πώς ήταν πολεοδομικά και αστικά αυτό το διάστημα. Οι περιοχές της Μυτιλήνης που αναλύονται στην εργασία είναι το κάστρο της Μυτιλήνης, η προκυμαία, η Απάνω Σκάλα,, η Λαγκάδα και γενικότερα το κέντρο της πόλης με τα κτίρια της.

masterThesis

Ρωμαική εποχή Μυτιλήνη (EL)
Περίοδος Γατελούζων (EL)
Κάστρο Μυτιλήνης (EL)


2017-02


2019-08-01T07:32:24Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.