Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της στάσης της γερμανικής κοινωνίας απέναντι στον ναζισμό, 1933-1939

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Historiographical approaches of the attitude of german society towards nazism, 1933-1939 (EL)
Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της στάσης της γερμανικής κοινωνίας απέναντι στον ναζισμό, 1933-1939 (EL)

Κατερίνης, Γεώργιος

aegean

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας υπό τον τίτλο "Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της στάσης της γερμανικής κοινωνίας απέναντι στον ναζισμό, 1933-1939" είναι η ψηλάφηση των συμπεριφορών των γερμανών πολιτών, σε όποια κοινωνική τάξη κι αν ανήκαν αυτοί, απέναντι στη ναζιστική διακυβέρνηση κατά την περίοδο 1933-1939. Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και ταξινόμηση του περιεχομένου της εργασίας αλλά και για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, η εργασία χωρίζεται στις εξής ενότητες: α) Εισαγωγικές σκέψεις, β) η γερμανική νεολαία, γ) η βιομηχανική εργατική τάξη και το Εργατικό κίνημα, δ) ο ρόλος των γυναικών στη ναζιστική Γερμανία, ε) το εβραϊκό ζήτημα: προσεγγίσεις, στάσεις και νέες οπτικές, στ) ο αγροτικός πληθυσμός, ζ) η μεσαία τάξη και η) καταληκτικές σκέψεις. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται ο αναλυτικός βιβλιογραφικός κατάλογος. Στην εισαγωγή, αναλύονται οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις της γερμανικής κοινωνίας, η σημασία της διάκρισης της λαϊκής από την κοινή γνώμη και οι προβληματισμοί ως προς την αξιοπιστία των πηγών, δεδομένης της καταπιεστικής και δρακόντειας φύσης του καθεστώτος. Σε κάθε επιμέρους ενότητα εξετάζεται η εν γένει στάση κάθε κοινωνικής ομάδας: οι προσδοκίες, οι συμπεριφορές, οι αιτίες δυσαρέσκειας -εφόσον αυτές, πράγματι, υπήρχαν- ενώ επιχειρείται και μια συνοπτική καταγραφή της θέσης έκαστης κοινωνικής τάξης εντός του ναζιστικού οικοδομήματος. Συγχρόνως, καταγράφεται, έστω και σε αδρές γραμμές, η στοχοθεσία του ναζιστικού κινήματος ως προς την επιθυμητή μετεξέλιξη της γερμανικής κοινωνίας σε μια αταξική, πειθήνια στα κελεύσματα του ηγέτη και οργανωμένη κοινότητα του λαού, η οποία θα στηριζόταν σε άρρηκτους βιολογικούς και φυλετικούς δεσμούς. Στον επίλογο, επιχειρείται, χωρίς όμως να διεκδικούνται δάφνες οριστικότητας, η εξαγωγή μιας συνεκτικής θέσης ως προς τα αισθήματα των κοινωνικών τάξεων απέναντι στο ναζιστικό κίνημα και τις ασκούμενες πολιτικές.

masterThesis

γερμανική κοινωνία (EL)
nazism (EL)
german society (EL)
ιστοριογραφικές προσεγγίσεις (EL)
historiographical approaches (EL)
ναζισμός (EL)


2016-10


2019-08-01T07:32:34Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.