Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης απολογισμών ΕΚΕ ελληνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου GRI-G4

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης απολογισμών ΕΚΕ ελληνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου GRI-G4 (EL)

Βούρος, Παναγιώτης

aegean

Με τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) να παρουσιάζουν ανοδική τάση σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πρακτικές δημοσιοποίησης εταιρικών απολογισμών κοινωνικής υπευθυνότητας και η αξιολόγησή τους αποκτά ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Στην παρούσα διατριβή, δύο μεθοδολογίες αξιολόγησης εταιρικών απολογισμών κοινωνικής υπευθυνότητας ελληνικών επιχειρήσεων εφαρμόσθηκαν συμπληρωματικά, στη βάση της τέταρτης έκδοσης των κατευθυντήριων οδηγιών σύνταξης, μέτρησης και παρουσίασης εταιρικών απολογισμών, του προτύπου GRI-G4. Η αξιολόγηση αφορούσε σε πρώτο επίπεδο το βαθμό ενσωμάτωσης των βασικών αρχών που προτείνονται από το GRI να ακολουθούνται κατά την οργάνωση, προετοιμασία και σύνταξη ενός απολογισμού εταιρικής υπευθυνότητας και σε δεύτερο επίπεδο το βαθμό ενσωμάτωσης των κατευθυντήριων οδηγιών δημοσιοποίησης της διοικητικής προσέγγισης για τα ουσιαστικότερα θέματα κάθε επιχείρησης μέσα από συγκεκριμένους γενικούς και ειδικούς δείκτες. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 23 και 10 αντίστοιχα εταιρικών απολογισμών ελληνικών επιχειρήσεων που εκδόθηκαν το 2016. Τα αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις ως προς γενικό βαθμό ενσωμάτωσης των περισσότερων εκ των βασικών αρχών εκτός των αρχών της Ακρίβειας και Αξιοπιστίας. Το συμπέρασμα αυτό σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό ενσωμάτωσης των οδηγιών δημοσιοποίησης διοικητικής προσέγγισης για τα ουσιαστικότερα θέματα ΕΚΕ, προσδιορίζει πρόβλημα διαφάνειας, αξιοπιστίας, ισορροπίας και πληρότητας ως προς τη δημοσιοποίηση των επιδόσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση ως προς τις αιτίες και πιθανά κίνητρα των επιχειρήσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη διαπίστωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η βαθμολογική κατάταξη της αξιολόγησης των εταιρικών απολογισμών δεν προσδιορίζει απαραίτητα και τις πραγματικές επιδόσεις ΕΚΕ.

masterThesis

Public dissemination of Managerial Approach (EL)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) (EL)
Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI) (EL)
Διαφάνεια (EL)
Sustainability Reporting Guidelines G4 (EL)
Corporate Social Responsibility (CSR) (EL)
Credibility (EL)
Ουσιαστικά θέματα (EL)
sustainable issues (EL)
Υπευθυνότητα (EL)
responsibility (EL)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI), Κατευθυντήριες Οδηγίες Σύνταξης Απολογισμού GRI-G4, Δημοσιοποίηση Διοικητικής Προσέγγισης, Ουσιαστικά θέματα, Διαφάνεια, Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, (EL)
Δημοσιοποίηση Διοικητικής Προσέγγισης (EL)
transparency (EL)
Global reporting initiative (GRI) (EL)
Κατευθυντήριες Οδηγίες Σύνταξης Απολογισμού GRI-G4 (EL)


2017-02


2019-08-01T09:46:23Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.