Ο ρόλος του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων στην διερεύνηση του εγκλήματος: βιοιατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στην διερεύνηση του εγκλήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ο ρόλος του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων στην διερεύνηση του εγκλήματος: βιοιατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στην διερεύνηση του εγκλήματος (EL)

Κολοκούρας, Ελευθέριος

aegean

Στην σημερινή κοινωνική πραγματικότητα η ανάλυση των πειστηρίων και η μέθοδος ανάλυσης DNA, είναι ευρέως γνωστά. Η αξιοπιστία τους, ενισχύει τον ρόλο των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων μέσω της συμβολής τους, ως τους μοναδικούς χειριστές του ιατρικού επιτεύγματος στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ρόλος τους θα μας αναδείξει την πολυτιμότητα και αναγκαιότητα του τόσο στον επίσημο φορέα κοινωνικού ελέγχου όσο και το αντίχτυπο που έχει στην κοινωνική δικαιοσύνη. Ο ρόλος τους και η συμβολή τους είναι άγνωστα για τους πολίτες της κοινωνίας και την επιστημονική κοινότητα, τα οποία και θα αναδείξουμε στην παρούσα έρευνα. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσουμε τη συμβολή του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων στη διερεύνηση του «εγκλήματος» και παράλληλα να διερευνήσουμε την επιρροή της γενετικής γνώσης στις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του κοινωνικού ελέγχου και ειδικότερα την ανάλυση του DNA. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική προσέγγιση και μεθοδολογία με ημιδομημένο οδηγό συνέντευξης σε τρία υποκείμενα και τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι ο ρόλος και η συμβολή των τεχνολόγων είναι πολυπαραγοντικός, σημαντικός και αναντικατάστατος. Η επάρκεια των γνώσεων του καθορίζεται από την εξέλιξη της γενετικής γνώσης. Η διαμόρφωση τους είναι καθοριστική για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ανάλυση DNA αποτελεί το δίπολο εξουσίας και βιοπολιτικής με συνακόλουθες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σκοπιμότητες. Οι παραβατικές συμπεριφορές ελαχιστοποιούνται με την επιβολή της κυριαρχίας. Ενδεχομένως όμως να υπάρχουν από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Εξωγενείς, η ανάδειξη του ρόλου τους στην κοινωνία και ενδογενείς, ο μεγάλος όγκος πειστηρίων, το αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων και το εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

masterThesis

βιοπολιτική (EL)
τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων (EL)
παραβατική συμπεριφορά (EL)
εγκληματολογικά εργαστήρια (EL)
πειστήρια (EL)
DNA (EL)
βιοεξουσία (EL)
γενετική γνώση (EL)


2018-09-19


2019-08-08T05:39:20Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.