Αστική ανάπτυξη των πόλεων: συγκριτική μελέτη Βαρκελώνης - Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑστική ανάπτυξη των πόλεων: συγκριτική μελέτη Βαρκελώνης - Θεσσαλονίκης (EL)

Μπουμπουρέση, Άννα

aegean

Οι κοινωνικές μεταβολές, αποτυπώνονται πιο έντονα στον αστικό χώρο. Έτσι, απαραίτητη ήταν η αποτύπωση της διαχρονικής εξέλιξης του αστικού χώρου και η μελέτη των φαινομένων που αναπτύσσονται σε αυτόν. Η συγκεκριμένη αποτύπωση μεταφράζεται στη μελέτη της προβιομηχανικής, της βιομηχανικής και της σύγχρονης πόλης. Η αστική διάχυση εκφράζεται πιο έντονα στις μητροπολιτικές περιοχές. Οι μεσογειακές μητροπόλεις, έχουν γενικότερα κοινά χαρακτηριστικά χωρικής οργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο ρύθμισης του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου σε επίπεδο οικισμού, πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά και ευρύτερης χωρικής ενότητας που περιλαμβάνει ένα αστικό κέντρο. Ειδικότερα τα πολεοδομικά σχέδια και κυρίως οι διαδικασίες διαμόρφωσης τους αποτελούν μέρος μιας συλλογικής δράσης και συνοψίζουν τις αντιλήψεις για το πώς είναι ή μπορεί να είναι μια πόλη Σκοπός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, είναι να εξεταστούν και να αναλυθούν διαχρονικά οι χωρικές δομές και τα αστικά οικο-τόπια δυο μεσογειακών μητροπολιτικών πόλεων, της Θεσσαλονίκης και της Βαρκελώνης. Πρόκειται για δύο πολυκύμαντες (που ταράζονται από τα κύματα) πόλεις, με μεγάλο ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτισμικό και οικονομικό. Η παρούσα μελέτη, προκειμένου να αναλύσει και να μελετήσει τα αστικά τοπία των πόλεων Θεσσαλονίκης και Βαρκελώνης στηρίχθηκε στη μεθοδολογία της οικοτοπιακής προσέγγισης του αστικού χώρου τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, συμβάλουν σε μία κριτική προσέγγιση του τρόπου ανάπτυξης και των πολιτικών που οδήγησαν και αναπαράγουν την παρατηρούμενη σύνθετη κυρίως διπολική χωρική δομή και οργάνωση των δύο πόλεων.

masterThesis

αστική ανάπτυξη (EL)
αστικά οικοτοπία (EL)
Βαρκελώνη (EL)
Θεσσαλονίκη (EL)
πολεοδομικός σχεδιασμός (EL)
κοινωνικός διχωρισμός (EL)


2017-02-15


2019-08-08T06:36:41Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.