Νέες προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝέες προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)

Πέτσας, Ιωάννης

aegean

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις αρχές του 21ου αιώνα, έχει τεθεί ενώπιον μίας νέας πραγματικότητας. Βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πληθώρα διαφορετικών προκλήσεων, όχι μόνο για την ασφάλειά της, αλλά και για την ίδια της την ύπαρξη και λειτουργία σύμφωνα με τις αξίες και την ηθική που πρεσβεύει. Η αστάθεια στο γειτονικό της περιβάλλον κλιμακώνεται ενώ οι εταίροι δεν έχουν ισχυροποιήσει ακόμα την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας σε βαθμό που να καθιστά την ΕΕ έναν ισχυρό διεθνή δρών με μία κοινή πολιτική και στα θέματα ΚΕΠΠΑ και στα θέματα της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. Στην εργασία εξετάζονται συγκεκριμένες προκλήσεις, η αντιμετώπισή τους, οι επιπτώσεις που είχαν στην συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής και το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις για την κοινή άμυνα και την ΚΠΑΑ.

masterThesis

Ασφάλεια (EL)
Τρομοκρατία (EL)
Terrorism (EL)
European Union (EL)
Προσφυγικό (EL)
ΚΠΑΑ (EL)
ΚΕΠΠΑ (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Security (EL)
Refugee Crisis (EL)
CFSP (EL)


2018-04-01


2019-08-08T06:38:22Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.