Ισλάμ και ισλαμικός εξτρεμισμός, 2001-2017: η περίπτωση της Γαλλίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ισλάμ και ισλαμικός εξτρεμισμός, 2001-2017: η περίπτωση της Γαλλίας (EL)

Παρσωτάκης, Κωνσταντίνος

aegean

με την παρούσα εργασία επιδιώκεται να διερευνηθεί η σχέση μερίδας των μουσουλμά-νων μεταναστών, πολιτών της Γαλλίας, με τις οργανώσεις του ισλαμικού εξτρεμισμού που έπ-ληξαν και πλήττουν ακόμη στόχους στο γαλλικό έδαφος, με εκατόμβη θυμάτων. Πως το πολιτικό ισλάμ, στην ακραία μορφή του, επιδίωξε να εκμεταλλευθεί τα προβ-λήματα των μουσουλμάνων μεταναστών, στη Γαλλία και πως οι εξτρεμιστικές οργανώσεις προσπάθησαν να στρατολογήσουν μέλη μέσα από αυτήν την κοινότητα; Τα προβλήματα των μεταναστών 2ης και 3ης γενιάς, οι οποίοι ένοιωθαν οργή και μίσος για τον ρατσισμό που υφίσ-τανται και για την κοινωνική απομόνωση τους, αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για την ριζοσ-παστικοποίησή τους. Πως η γαλλική πολιτεία από τη μεριά της στηριζόμενη στις θεμελιώδεις αρχές και αξί-ες που διέπουν τη Δημοκρατία της, προσπάθησε να ενσωματώσει τους μουσουλμάνους μετα-νάστες στο κοινωνικό σύνολο, παρέχοντας τους όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του γάλλου πολίτη, ώστε να νοιώθουν και να είναι ισότιμα μέλη της, ανεξαρτήτως φυ-λής, χρώματος και θρησκείας, τηρώντας παράλληλα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα; Εσωγενείς και εξωγενείς παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της γαλλικής πολιτικής, δυσκολεύοντας σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης των μουσουλμάνων μεταναστών, της συνύπαρξής τους με τους υπόλοιπους γάλλους πολίτες και επιτρέποντας την ανάπτυξη του ισλαμικού εξτρεμισμού στη Γαλλία.

masterThesis

Islam (EL)
Extremism (EL)
Ισλάμ (EL)
Γαλλία (EL)
Εξτρεμισμός (EL)
France (EL)


2018-05-29


2019-08-08T06:38:30Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.