Το ευφυές δίκτυο ηλεκτρισμού: μοντελοποίηση για τη Ν. Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Το ευφυές δίκτυο ηλεκτρισμού: μοντελοποίηση για τη Ν. Λέσβο (EL)

Μανδαμαδιώτης, Μιχαήλ

aegean

Στη σύγχρονη εποχή όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής του ανθρώπου και η τεχνολογία ολοένα κερδίζει έδαφος, η ζήτηση της ενέργειας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Η στροφή στις ΑΠΕ και κατ’ επέκταση η διαχείριση της ενέργειας μέσω ευφυούς δικτύου, είναι επιτακτική και αναγκαία. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο εφαρμόζεται πλέον σε πληθώρα εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η εξοικονόμηση καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα των υλικών αγαθών. Πέραν της εκμετάλλευσης των ΑΠΕ, η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την περεταίρω μείωση της χρήσης των συμβατικών καυσίμων και κατά συνέπεια της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευφυές δίκτυο το οποίο θα αντιλαμβάνεται την απαιτούμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών και θα είναι υπεύθυνο για την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διπλωματική αυτή εργασία έχει σκοπό την έρευνα και μελέτη της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ΑΠΕ που δύναται να εφαρμοστεί σε ένα ευφυές δίκτυο και πιο συγκεκριμένα, την εύρεση βέλτιστης και οικονομικότερης επένδυσης στον τομέα αυτό.
In modern times where electricity is needed in all areas of everyday life of human and technology is increasingly gaining momentum, energy demand is growing rapidly. Switching to renewable energy resources and thus the energy management, a smart grid is urgent and necessary. Energy savings in any form and by any means are applied in numerous applications, such as fuel economy, power and general material goods. Besides the exploitation of renewable energy resources, proper management of energy is required in order to reduce the use of fossil fuels and therefore the environmental pollution. Moreover, is needed to be created an intelligent network which realizes the consumer required electricity demand and will be responsible for the autonomous and independent operation of the electrical power station. This thesis aims to the research and study of energy saving through RES may be implemented in an intelligent network, and more specifically, finding optimal and economical investment in this area.

masterThesis

smart grid (EL)
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EL)
ΑΠΕ (EL)
ευφυές δίκτυο (EL)
Renewable Energy Sources (EL)
RETScreen (EL)


2017-02-22


2019-08-08T11:03:16Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.