Ανάπτυξη μεθοδολογίας με την χρήση ΓΣΠ για την έρευνα και διάσωση στα περιπατητικά μονοπάτια της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανάπτυξη μεθοδολογίας με την χρήση ΓΣΠ για την έρευνα και διάσωση στα περιπατητικά μονοπάτια της Λέσβου (EL)

Zachariou, Anastasios
Ζαχαρίου, Αναστάσιος

aegean

Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογίας με την χρήση ΓΣΠ για την έρευνα και διάσωση στα περιπατητικά μονοπάτια της Λέσβου. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους της περιοχής μελέτης, καθώς και δείκτες πρόβλεψης από την βιβλιογραφία για την εξαγωγή χαρτών απεικόνισης προβλέψεις - ανευρέσεις του αγνοούμενου . Η υπόθεση της εργασίας είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου έρευνας και διάσωσης στα περιπατητικά μονοπάτια της Λέσβου έχοντας ως απώτερο σκοπό την γρήγορη και άμεση επέμβασή για την διάσωση ενός αγνοούμενου σε συγκεκριμένες περιοχές, την τουριστική ανάδειξη των μονοπατιών μέσα από καινοτόμες ιδέες αλλά και την χρησιμοποίηση της εφαρμογής για περαιτέρω έρευνες σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Τα Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε είναι το Ψηφιακό μοντέλο εδάφους ως κύριο παράγοντα της έρευνας, επίσης συλλέχθηκαν δεδομένα για την δημιουργία των περιπατητικών μονοπατιών. Στην συνέχεια δημιουργήσαμε από το DEM τις κλίσεις εδάφους καθώς και χάρτες ανάλυσης κόστους. Μετέπειτα ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός τον δεδομένων για την διεξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων.

masterThesis

GIS (EN)
Adruino (EN)
SAR (EN)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (EN)
περιπατητική διαδρομή (EN)
Λέσβος (EN)


2017-02-01


2019-08-22T12:49:46Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.