Η συμβολή της τριδιάστατης αποτύπωσης και εκτύπωσης στη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η συμβολή της τριδιάστατης αποτύπωσης και εκτύπωσης στη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων (EL)

Καλασαρίνης, Ιωάννης

aegean

Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται η συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας τόσο στην οπτικοποίηση και συντήρηση όσο και στην 3Δ εκτύπωση συμπληρώσεων απολεσθέντων τμημάτων κεραμικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Έχοντας ως βάση την ιστορική εξέλιξη της συγκόλλησης, συμπλήρωσης και αισθητικής αποκατάστασης των αγγείων προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία εντάσσοντας αυτές στις διαδικασίες της συντήρησης. Φτιάχνοντας ένα ημιαυτοματοποιημένο σύστημα φωτογράφισης χαμηλού κόστους δημιουργήσαμε φωτογραφικές ακολουθίες που προβάλλουν τα ευρήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και εφαρμόζοντας τη φωτογραμμετρική μέθοδο Structure from Motion SFM / Multiple View Stereo δημιουργήσαμε με τη βοήθεια λογισμικού το 3Δ ψηφιακό τους αντίγραφο. Με το αντίγραφο αυτό και πάλι μέσω λογισμικού επεξεργασίας 3Δ πλεγματοσειρών δημιουργήσαμε τα τμήματα των αγγείων που έλειπαν και τα εκτυπώσαμε τριδιάστατα ώστε να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες συμπλήρωσής τους. Αναλυτικά περιγράφονται οι διαδικασίες της 3Δ ψηφιοποίησης των αγγείων, της επεξεργασίας των ψηφιακών αντιγράφων τους για τη δημιουργία των συνθετικών τμημάτων που απουσιάζουν και της 3Δ εκτύπωσης που συνέβαλε στην εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο για τη σημαντικότητα της μεθόδου όσο και για την εφαρμοσιμότητα της (ενσωμάτωση στις παρούσες διαδικασίες συντήρησης).

masterThesis

Printing (EL)
Conservation (EL)
Συντήρηση (EL)
Representation (EL)
Οπτικοποίηση (EL)
Εκτύπωση (EL)


2018-02-01


2019-08-22T12:50:02Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.